Digitaaltrükk


- Digitaaltrüki suureks eeliseks, võrreldes traditsioonilise ofsettrükiga, on võimalus valmistada trükiseid täpselt Teile vajaminevas koguses ning täpselt siis kui tarvis.

- Digitaaltrüki puhul kaob ära vajadus lasta trükkida toodete kasutusjuhendeid, koolitusmaterjale vmt. pikemaks perioodiks ette, vaid Te saate neid tellida kasvõi igal nädalal, täpselt Teile vajalikus koguses ning vajadusel saate vahepeal materjale ka uuendada.

- Digitaaltrükk suudab pakkuda ofsettrükile tugevat konkurentsi väiksemate trükikoguste puhul (kuni 1000 eksemplari) ja eriti veel kui ajafaktor on oluline. Samas on digitaaltrükk asendamatu eriti väikeste, mõnekümneliste, tiraažide puhul.

- Digitaaltrüki puhul pole tarvis teha lisakulutusi ettevalmistustöödele nagu näiteks trükiplaatide ettevalmistus, värvide doseerimine, proovitõmmised masinas värvide kokkutrüki ja värvikoguse häälestamiseks jms.

- Samuti ei vaja digitaaltrükis tehtud trükised üldjuhul erilist kuivamisaega enne järeltöötlust, mis ofsettrüki puhul on üldiselt väga vajalik.