Makett

 

Iga tellimusega palume võimalusel saata ka trükitavast failist makett ehk valmiseksemplar. Makett ei pea olema tingimata 1:1 suurusega, eriti kui puudub endal võimalus trükkida suuremat kui standartset A4 formaati. Maketi olemasolu on äärmiselt vajalik, kuna ainult selle olemasolul on võimalik reaalselt kontrollida trükise vastavust soovituga. Maketis peab olema arvestatud ka järeltöötluse viis.

Juhul kui maketti ei ole tellimusega koos esitatud, ei saa Parex N&N OÜ vastutada maketi puudumisest tingitud võimalike vigade eest.